Om DataForBusiness Initiativet

Data forandrer verden

Danske virksomheder kan opnå store gevinster og skabe mere vækst, hvis de bruger de store mængder data, de ligger inde med. Det er det næste skridt i opbygningen af digital konkurrencekraft i dansk erhvervsliv.

DataForBusiness kickstarter danske virksomheders brug af data

DataForBusiness programmet er søsat med målsætningen om at kick-starte og styrke danske virksomheders evne til at skabe konkurrencekraft gennem udnyttelse af data. Dette sker gennem udarbejdelse af en fælles branchestandard, unikt samarbejde mellem forskning og praksis, fælles events, samt udgivelser af nye rapporter og indsigter i "state-of-the-data-nation".

Økosystem af partnerskaber samarbejder om udarbejdelse af standard

DataForBusiness er et unikt samarbejde mellem forskere, erhvervsinteresser, virksomheder og certificerede rådgivere. Modellen bag værktøjet DataForBusiness er blevet til på baggrund af et større studie af databrug i danske virksomheder. Forskere fra Alexandra Instituttet, CBS og Teknologisk Institut har bidraget – og forskningen har taget udspring i projektet Big Data Business Academy (BDBA) og CBS Competitiveness Platform og projektet Fra Big Data til Big Business, begge blev i 2015 søsat med forskningsmidler fra Industriens Fond.

DataForBusiness knytter forskning og praksis sammen

Networked Business Initiative bygger bro mellem forskning og praksis. NBIs unikke model, der omsætter forskning til dialog, måling og benchmarking, giver lederen overblik på både den korte og længere bane – og leverer en effektiv kontaktflade mellem virksomhed og partner.
En lang række certificerede business partnere tilbyder rådgivning, så nytteværdien bliver størst og risikoen mindst. Den praktiske, branche- og kunde- orienterede tilgang, som de tilknyttede partnere repræsenterer, sikrer at indsigter bliver til projekter og konkret fremdrift, der skaber værdi for både partner og deltager-virksomhed.

Projekt partnere

DataForBusiness programmet er sat i verden af et konsortium af partnerer indenfor interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og erhverv. Læs mere om de enkelte partnere bag programmet ved at klikke på dem.