Om DataForBusiness Initiativet

Data forandrer verden

Danske virksomheder kan opnå store gevinster og skabe mere vækst, ved at udnytte de store mængder data, de ligger inde med. Det er det næste skridt i opbygningen af digital konkurrencekraft i dansk erhvervsliv.

DataForBusiness kickstarter danske virksomheders brug af data

DataForBusiness programmet vil kickstarte og styrke danske virksomheders evne til at skabe konkurrencekraft gennem udnyttelse af data.

Det skal ske ved:

- At udarbejde en fælles branchestandard,
- At skabe et unikt samarbejde mellem forskning og praksis
- Fælles events
- Udgivelse af nye rapporter og indsigter i "state-of-the-data-nation".

Partnere arbejder sammen om at skabe nye standarder

DataForBusiness er et unikt samarbejde mellem forskere, erhvervsinteressenter, virksomheder og certificerede rådgivere. Modellen bag værktøjet DataForBusiness er skabt på baggrund af et stort studie af databrug i danske virksomheder, præsenteret af forskere fra Alexandra Instituttet, CBS og Teknologisk Institut.

Forskningen tog udgangspunkt i to projekter, som begge blev realiseret i 2015 med forskningsmidler fra Industriens Fond:

- Big Data Business Academy (BDBA) og CBS Competitiveness Platform
- Fra Big Data til Big Business

DataForBusiness knytter forskning og praksis sammen

Networked Business Initiative (NBI) bygger bro mellem forskning og praksis.

NBIs unikke model omsætter forskning til dialog, måling og benchmarking. Sådan giver NBI giver ledere overblik på både kort og lang sigt, og skaber effektive samarbejder mellem virksomheder og partnere.


Certificerede partnere sikrer udbytte
For at sikre det største udbytte og mindst mulig risiko, tilbyder certificerede business-partnere rådgivning i udviklingsforløb.
Partnernes praktiske branche- og kundeorienterede tilgang sikrer at virksomhedernes nye indsigter bliver omsat til konkrete projekter og fremdrift.
Det skaber værdi for både partnere og deltagende virksomheder.


Projekt partnere

DataForBusiness programmet er sat i verden af et konsortium af partnerer indenfor interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og erhverv. Læs mere om de enkelte partnere bag programmet ved at klikke på dem.